Om Prevent

Om Prevent

Förebyggande och rådgivande

”Hos oss på Borealis står mycket värden på spel, dels materiella men framför allt personella. Vi förlitar oss på att säkerhetsvakten med sin specialistutbildning är våra ögon och öron ute på arbetsplatsen för att trygga dessa värden”.

Gauthier Hanquet platschef Borealis

Kompetenscenter inom arbetsplatssäkerhet

Prevent är ett familjeägt företag sedan starten. 2019 firade vi 30-årsjubileum. Vi har tre juridiska bolag: Prevent Bevakning AB, Prevent Safety Solutions AB och Prevent Safety Solutions AS. Vårt ursprung är inom traditionell bevakning och vi har med tiden även fokuserat på operationell arbetsplatssäkerhet med egenutvecklade tjänster så som säkerhetsvakter och HSE. Prevent tillhandahåller även teoretiska och praktiska utbildningar inom brand och första hjälpen på brandövningsfältet ”Bränningen”.

Vi erbjuder unika tjänster skräddarsydda efter våra kunders behov. Vår styrka idag är våra medarbetares kompetens och vår förmåga att rekrytera och utbilda ett stort antal personer på kort tid i en realistisk riskindustrimiljö. Som ett komplement till våra medarbetare tillser Prevent tillämpning av teknik både i våra tjänster och utbildningar.


Arbetsmiljö och hållbarhet – ett förebyggande ansvar

Certifieringar

Prevent är certifierade enligt ISO 45001 vilket innebär att vi aktivt arbetar systematiskt med förbättringar av arbetsmiljön. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 som är en standard för kvalitetsledning. Prevent arbetar ständigt för att förbättra våra verksamhetsprocesser för att möta våra kunders behov.

Hållbarhet

För att minska vårt klimatavtryck arbetar vi ständigt med att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan på brandövningsfältet Bränningen. Vi arbetar även med att driftoptimera vår bevakningsverksamhet med syfte att minska miljöutsläppen.

Vi arbetar aktivt och brett med att attrahera kandidater från samhällets olika grupper.

Genom Prevents inriktning inom arbetsplatssäkerhet arbetar vi alla dagligen med att förhindra skador på person, egendom och miljö ute hos kund.

Arbetsmiljö

Prevent arbetar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete tillsammans med arbetstagare och skyddsombud. Målet är att förhindra ohälsa och olycksfall i arbetet.