Våra tjänster

Arbetsmiljö

Våra arbetsmiljökonsulter kan anlitas för projekt och uppdrag inom de flesta branscher. Vi har tidigare varit verksamma inom följande branscher: bygg- och anläggning, papper- och massa, petrokemi och energi. Det är också möjligt att anlita oss för fristående rådgivning.

Mer om arbetsmiljö

Utbildning

Våra utbildningar ger ökad trygghet och kunskap inom brand, första hjälpen och arbetsplatssäkerhet. På så vis kan skador förebyggas och begränsande åtgärder genomföras inledningsskede utifall olyckan ändå skulle vara framme, så att skador på människa, miljö och egendom kan minimeras.

Mer om utbildning

Bevakning

Vår bevakningspersonal säkerställer tryggheten hos våra kunder, dag som natt. Vi säkerställer att inga obehöriga finns på området och tillser till att era medarbetare möts av härlig service med säkerhetstänk i fokus. Med oss kan ni känna er trygga.

Mer om bevakning

Säkerhetsvakter

Säkerhetsvakten utgör en extra säkerhet vid riskfyllda arbeten genom att ständigt identifiera säkerhetsrisker kopplat till olika arbeten. De arbetar metodiskt och systematiskt med att identifiera och rapportera risker och farliga förhållanden på arbetsplatsen. Säkerhetsvakt kallas ibland även kvalificerad Brandvakt.

Mer om säkerhetsvakter